Community guiding principles Forums Ecovillages in Scandinavia – Established Terra Libera ecovillage – Holmestrand

 • Terra Libera ecovillage – Holmestrand

 • Anders Dreyer

  Administrator
  January 5, 2022 at 20:02

  Norwegian text from ecovillage website: https://terraliberaokogrend.wordpress.com/

  I 2005 ble en liten del av skogen rundt Skaarbu gård i Holmestrand satt av til en økolandsby. Initiativtagerne ønsket å stifte et felleskap som viser at det er mulig å ha et godt liv og samtidig ta vare på miljøet. Det tok noen år før alt det formelle var på plass. Nå er området på ca. 17 mål regulert til 10 hus, og mulighet for et felleshus.

  Stiftelse Terra Libera eier tomten. De som ønsker å bygge og bo i økogrenda inngår en punktfeste avtale med stiftelsen. Den årlige festeavgiften er null kroner.

  Våren 2019 er ett hus bygd og bebodd, 2 hus er under bygging og 2 hus under planlegging. Til sammen er det 9 voksne og 6 barn mellom 2 og 10 år involvert i økogrenda.

  Viktige stikkord for TLØ er miljøvennlige boliger, sunn økonomi, fornybare energikilder, egne renseanlegg, og mennesker som bryr seg om hverandre.

  Alle som ønsker å bosette seg i økogrenda må selv planlegge husbyggingen. Huset blir ikke et standard kataloghus. Du må tenke over hva slags hus du vil ha, hvilke energikilder du ønsker å benytte, finne noen som kan tegne det og søke om byggetillatelse. Hvis du ikke kan bygge hus selv, må du også finne fagfolk som bygger. Og ikke minst, må du lete etter miljøvennlige løsninger. Husene vil være små, slik at de er bærekraftige i hele livsløpet: de bruker lite energi i produksjonsfasen og er lite krevende i vedlikehold og rengjøring. Det finnes mange materialer som ikke belaster miljøet unødvendig, for eksempel tre, halm, leire.

Viewing 1 of 1 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now