Community guiding principles Forums Permaculture & food growing Norwegian: Om permakultur på norsk og bøker

 • Norwegian: Om permakultur på norsk og bøker

 • Anders Dreyer

  Administrator
  February 2, 2021 at 20:55

  Norwegian text from permakultur.no

  Permakultur er bærekraft i praksis. Permakultur ble teoretisert av Bill Mollison og David Holmgren i Australia på 1970-tallet. Det startet med systemer for bærekraftig landbruk. Ordet permakultur kommer nettopp av «permanent agriculture». Senere har flere erstattet dette med «permanent kultur» fordi permakultur er mye mer enn matproduksjon.

  Målet i permakultur er å skape lokale, stabile og produktive systemer i balanse med naturen.

  Permakultur kan sies å være både en metode, en bevegelse og en filosofi. Permakulturens byggestener er tre etiske prinsipper og 12 designprinsipper. De etiske prinsippene er omsorg for jordkloden, omsorg for mennesker og rettferdig fordeling.

  Designsystemet med de 12 prinsippene kan brukes på alt fra planlegging og etablering av små kjøkkenhager, til bolig-/byplanlegging eller til å planlegge et sykehjem. Målet er å skape lokale, stabile og produktive systemer som forsyner oss med det vi behøver, i balanse med naturen.

  De 12 prinsippene er hentet fra David Holmgrens bok «Permaculture Principles and Pathways Begyond Sustainability fra 2002. De er alle akkompagnert med et forklarende ordtak (på engelsk).

  1. Observer og samhandle – Beauty is in the eye of the beholder

  2. Fang og lagre energi – Make hay while the sun shines

  3. Oppnå avkastning – You can’t work on an empty stomack

  4. Bruk selvregulering og godta tilbakemeldinger- The sins of the fathers are visited by the children unto the seventh generation

  5. Bruk og verdsett fornybare ressurser og tjenester – Let nature take it’s course

  6. Ikke skap avfall – A stitch in time saves nine

  7. Design fra mønstre til detaljer – Can’t see the wood for the trees

  8. Integrer i stedet for å segregere – Many hands make light work

  9. Bruk små og sakte løsninger – The bigger they are the harder they fall. Slow and steady wins the race.

  10. Bruk og verdsett mangfold – Don’t put all your eggs in one basket

  11. Bruk kanter og verdsett marginalene – Don’t think you are on the right track just because it is a well-beaten path

  12. Bruk og svar på endring kreativt – Vision is not seeing things as they are but as they will be

  For deg som vil lese om permakultur på egenhånd finnes det mye å velge mellom.

  Her kommer et utvalg boktitler:

  Boka om Permakultur – på norsk

  Villrosene – permakultur, kretsløp og økologi i hagen

  Permaculture in a Nutshell, av Jonathon Whitefield

  Permaculture Design, av Aranya

  Permaculture, av Sepp Holzer

Viewing 1 of 1 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now