• Eid Økogrend – Ytre Sogn

 • Anders Dreyer

  Administrator
  January 5, 2022 at 20:19

  Norwegian text from website: eideeco.no & facebook.com/eideeco

  Eide økogrend er et initiativ til å skape ny aktivitet og en ny fremtid for bygden Eide i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Målsettingen er å skape nytt næringsgrunnlag og ny busetting innenfor rammer og prinsipp av en økogrend/økolandsby. Gjennom etableringen av ulike aktiviteter vil en skape tilstrekkelig livsgrunnlag og mulighet for ny bosetting.

  Planlegging har pågått i mer enn 10 år og det er nå utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for prosjektet. Det har vært tett samarbeid med kommunen i utvikling av planene. Reguleringsplanen forventes behandlet første halvdel av 2016

  Planer omfatter et nedlagt gårdsbruk sentralt plassert i bygden med tilgang til sjø og vann og flott natur. Det forventes å legge til rette for rundt 15 nye boenheter i første omgang.

  Beliggenhet er på Vestlandet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Ca. 3 timer fra Bergen og 1 time og 20 min fra Førde.

Viewing 1 of 1 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now