Community guiding principles Forums Ecovillages in Scandinavia – Upcoming Plan for Økosamfunn i Skandinavia

 • Plan for Økosamfunn i Skandinavia

 • Anders Dreyer

  Administrator
  February 13, 2021 at 17:10

  There are many beautiful souls that wants to build community (large & small) within reasonable driving range to/from the capitol of Norway (Oslo). In this Topic we can share land areas, ideas, wishes and resources to help each other find and establish what we are looking for. For some it will be a small community or a farm, for others it will be a larger community. The larger we want to create the more resources and planning is needed, so let’s try to help each other organise. The comments below are in Norwegian.

 • Anders Dreyer

  Administrator
  March 6, 2021 at 16:39

  Norwegian: Referat fra økosamfunn ønskeliste møtet hvor Anders, Arild, Liv og Carl deltok den 5 Mars 2021.

   

  Ønskeliste for Drømme-økolandsbyen

  Paradisoase.

  Stykke himmel på jord.

  Den Nye Jorden.

   

  Filosofi, Etikk, Juss

  Common ground (a la Findhorn).

  Menneskerettigheter.
  Landsby rights
  (People rights. Animal rights. Plant rights. Elemental rights).

  Natural law, Individuell suverenitet(ref), NAP (ref).

  Landsbylov (egen grunnlov).

  Landsby plikter/ansvarsområder.

   

  Spiritualitet og Religion

  Felles spirituelle prinsipper, med frihet.

  Mother earth, One Spirit, the Great Spirit.

   

  Geografi – Beliggenhet

  Norge eller Sverige.

  Ved vann – Innsjø, elv eller hav (Max 10 min å gå).
  Strandlinje (bonus).

  I/Ved skog.

  Ved/På jordbruksland,
  Dyrkbar jord.

   

  Sted:

  Østlandet, Oslo regionen (åpent for andre steder).

   

  Bygninger – Bygningsmasse

  Stort community. Mange skills, mange ressurser. Alt skal være tilgjengelig der vi bor.

  144 hus/familier max (min 42).

  Bolighus (se eget punkt).

  Fellesbygg:
  Felleskjøkken,
  Matsal,
  Bibliotek,
  Trimrom,
  Danserom,
  Yogasal.

  Holistisk healing senter.

  Tempel, Sacred space (ikke for seremoni).

  Seremonispace, Tipi eller Seremonidome.

  Landsbybutikk,
  Landsbycafe.

  Landsbyskole,
  Landsbybarnehage.

  Næringsareal,
  Kontorer.

  Verksteder.

  Verktøybibliotek,
  Boder.

  Garasjer (Felles garasjer, med elbil ladere).

  Badstue.

   

  Hustyper

  Godt inneklima. God luft. God varme. Høy trivsel og livskvalitet. Estetikk.

  «Tradisjonelt skandinavisk økohus» (treverk).

  Skandinavisk earthship (godt isolert og energieffektivt).

  Tiny homes on wheels (eget flatt område).

   

  Energi

  Selvforsyning (Off-grid).

  The Green Power House (Aquaalgae-technology, Strøm til 400 hus).
  (Hvor stort forbruk av biomasse?)

  Ved, trekvist, sagmugg, “treavtall” (biomasse, kan også tas imot fra nærområder).

  Vannkraft (små løsninger).

  Solenergi.

   

  Vann

  Rent vann til alle mennesker, dyr og planter. Selvforsyning (Off-grid).

  Borrevann (helst ikke, best med distribusjon på landplan).

  Akvakultur.

  Flow forms.

  Dammer.

   

  Sanitær

  Dealing with our own shit. Ikke noe «blackwater». Blackwater er no-no.

  Gråvann (med  filtreringsbedd, og regler for natuprodukter).

  Komposterende toaletter (tilbake til jorden).

  Urinseparasjon (til plantene med filtrering).

   

  Hage

  Felles matdyrking (Selvforsyning; Matproduksjon; Medisinproduksjon).

  Permakulturhage,
  Urtehage,
  Skogshage,
  Matskog,
  Mandala gardens.

  Drivhus (felles);
  Green powerhouse (drivhus som dyrker hele året – større investering).

  Kjøkkenhager (Private).

   

  Dyr

  Fisk (Fiskedammer).

  Bier (Bikuber).

  Ender (Moskusender spiser snegler etc).

  Høns.

  Katter.

  Hunder.

  Kuer.

  Geiter?

  Sauer?

  Hester?

  Griser?

   

  Fellesløsninger

  Bibliotek (Bok-kollektiv).

  Verktøybibliotek (bod).

  Bilkollektiv (med elbil ladere).

  Storkjøkken (Felles kjøkken).

  Kompoststasjon (Matkompost, hagekompost, skogkompost).

  Resirukleringsstasjon (papir, plast etc.).

  Felles vaskeri (spar miljø og kostnad).

  Landsbyvaluta (Blokk-kjede valuta?).

   

  Uteareal

  Lekeplass (For barn og voksne).

  Utescene (sommerkonsert).

  Eventyr, turstier.

  Badeplasser (med badstue).

 • Anders Dreyer

  Administrator
  March 16, 2021 at 17:27

  Vi er nå i prosessen av å samle nok penger (godt på vei), og mennesker som ønsker å bidra og etablere seg i community.

  Vi er også i prosessen av å se på forskjellige landområder som gjør det mulig å vokse og etablere alle ønskede fasiliteter.

  Neste fase:
  1. Utforme 3D modeller og arkitekttegninger av utvalgte husmodeller (igangsatt).
  2. Estimere kostnader, arbeidmengde og tidsestimat på bygningene (kontakt).
  3. Gjennomgå godkjenning av husmodeller i landets kommune. Vi trenger minst en fagperson(konsulent) som kan prosjektere fagplasser i byggingen. De kan overse godkjente tiltaksklasser (hvor kompleks byggene er).

Viewing 1 - 3 of 3 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now